Cystadleuaeth y Cyngor Ysgol / School Council’s Competition

Mae’r Cyngor Ysgol wedi penderfynu ymestyn eu cystadleuaeth Dydd Gŵyl Dewi.
Rhaid dychwelyd pob cais i’r ysgol ynghyd â 50c erbyn dydd Llun nesaf, 7 fed o Fawrth.

Byddwn yn cyhoeddi’r enillwyr yr wythnos nesaf.
Rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad.

 

The School Council has decided to extend their St David’s Day  competition.
All entries must be returned to the school along with 50p by next Monday, 7 th March.

We will announce the winners next week.
Thank you for your cooperation.