Casglu disgyblion ar ddiwedd y dydd / Collecting pupils at the end of the day

Nodyn i’ch hatgoffa  bod amser casglu yn y prynhawn yn ol i fod yn 3:15pm ar gyfer y dosbarthiadau Derbyn i Bl 6 ers ddoe (gweler dolen at y llythyr efo’r wybodaeth isod).  Mae amser agor y giat i rieni a gwarchodwyr fynd rownd at y dosbarthiadau hefyd yn newid yn ol i fod yn 3:00pm.

 

A reminder that the end of the day for Reception to Year 6 classes is now back to being 3:15pm (below is the link to the original letter containing this information). The time that the gate is opened for parents and carers to go around to the classes will also revert back to 3:00pm. 

https://ysgolbroalun.cymru/llythyr-ail-agor-ar-ol-hanner-tymor-reopening-after-half-term-letter/