Dathlu #Dydd Miwsig Cymru 2022 / Celebrating #Welsh Language Music Day 2022

Rydym wedi cael diwrnod gwerth chweil heddiw yn dathlu, dawnsio a chanu i gerddoriaeth Cymraeg.

Cawsom ddisgo yn ystod y dydd ar fuarth yr ysgol, pleser oedd gweld ein plant yn mwynhau cerddoriaeth gyfoes y Gymraeg.

Yna cawsom ganlyniad y bleidlais fawr yn fyw yn ein gwasanaeth. Roedd y canlyniad yn un tynn iawn eleni.

Llongyfarchiadau i’r Welsh Whisperer am ddod ar y brig eleni gyda’i gân fachog – Ni’n belio nawr.  Roedd 120 o blant wedi pleidleisio dros y gân yma!

Hoff gan y staff eleni oedd Dyddiau Gwell i Ddod gan Mei Gwynedd./

 

We’ve had a great day today celebrating, dancing, and singing to Welsh music as part of Welsh Language Music Day.

This morning we had an outdoor disco during playtime, it was wonderful to see all the children enjoying themselves.

In our assembly, we heard the result of this year’s vote and the result was a very tight one this year!

A big congratulations to the Welsh Whisperer for coming out on top this year with his catchy song – Ni’n belio nawr. 120 children voted for this song!

The staff favorite this year was Mei Gwynedd’s track – Dyddiau gwell i ddod

 

Dyma ychydig o luniau i chi o’r diwrnod / Here are a few photos from the day.