Neges i Blwyddyn 5 a 6 / Message for Years 5 and 6

I Sylw rhieni a gwarchodwyr Bl 5 a 6 / FAO Years 5 and 6 parents and carers

Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn astudio darluniau Joseph Turner. Wythnos nesaf bydd eich plentyn yn gwneud llun yn gysylltiedig â’r thema ‘Mor a Mynydd’ drwy ddilyn steil arlunio Joseph Turner.

Gofynnwn yn garedig i chi e-bostio neu argraffu llun sy’n addas ar gyfer y thema yma. Gallwch e-bostio eich llun i [email protected] (Blwyddyn 5) a [email protected] (Blwyddyn 6).

Os nad oes gennych lun gwreiddiol mae posib i chi chwilio am lun addas ar Google er mwyn ei defnyddio.

 

Over the past few weeks we have been studying Joseph Turner’s paintings. Next week your child will paint a picture related to the theme ‘Sea and Mountains’.

We kindly ask that you email or print a relevant photo. You can email your photo to [email protected] (Year 5) and [email protected] (Year 6).

If you haven’t got an original photo you can choose a photo to use from Google.