Dathlu #DyddMiwsigCymru 4.2.22 / Celebrating #WelshLanguageMusic 4.2.22

Rydym yn edrych ymlaen at ddathlu #DyddMiwsigCymru ar 4.2.22 Mae’r Llysgenhadon Iaith wedi dewis 5 trac bywiog ac yn awyddus i ddarganfod beth yw hoff gân y plant a’r staff eleni. Byddwn yn cynnal pleidlais  yr wythnos nesaf gan glywed y canlyniad dydd Gwener nesaf ar ddydd Miwsig Cymru.

Dyma’r Llysgenhadon Iaith yn cyflwyno’r rhestr fer eleni:-

We are celebrating #WelshLanguageMusic day on the 4.2.22 The Welsh Language Ambassadors have chosen 5 lively tracks and are keen to find out which will be the favorite amongst the children and staff this year. The pupils will be voting for their favorite track next week and the results will be announced next Friday on Welsh Music Day.

Here are the Language Ambassadors presenting the shortlist this year:

https://www.j2e.com/ysgol-bro-alun/AwelWatson-Smyth/DMC+2022.mov/

 

Beth am sganio’r codiau QR i wrando ar y traciau adref?

What about scanning the QR codes to listen to the songs at home?