DI-WISG NON-UNIFORM

CRhA YSGOL BRO ALUN
DIWRNOD DI WISG – DYDD GWENER 25ain o FAI

Annwyl Riant,

Rydym yn rhoi gwahoddiad i’r plant ddod i’r ysgol yn nillad eu hunain (diwrnod di wisg) ddydd Gwener diwrnod olaf yr hanner tymor. Byddwn yn ddiolchgar iawn am gyfraniad gwirfoddol o £1.00 a fydd yn cael ei ychwanegu i gronfa’r ysgol.

Diolch yn fawr,

CRhA Ysgol Bro Alun

YSGOL BRO ALUN PTA
NON-UNIFORM DAY – FRIDAY 25TH MAY

Dear Parent/Guardian,

We would like to invite all children to come into school in their own clothes (non-uniform) on Friday for the last day before half term. Voluntary donations of £1.00 will be gratefully received and will be added once again to school funds.

Many thanks,

Ysgol Bro Alun PTA