DILLAD SPAR / SPARE CLOTHES

Os oes gennych unrhyw un o’r eitemau canlynol o ddillad nad ydych yn eu defnyddio mwyach ac yn gallu cyfrannu i’r ysgol, byddem yn ddiolchgar iawn:

Oedran 3 – 11

trowsus, legins, dillad isaf bechgyn a merched a sanau.

If you have any of the following items of clothing you no longer use and can donate to school we would be very grateful:

Age 3 – 11yrs

joggers, leggings, underpants, knickers and socks.