Dim clwb ar ol ysgol heno / No afterschool club tonight.

Oherwydd y glaw trwm a pharhaus, bydd y clwb ar ôl ysgol ar gau heno. Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra.

Mae Pro Soccer yn dal ymlaen ar hyn o bryd. Casglwch fel arfer os yw eich plentyn yn mynychu Pro Skills. Diolch

Due to the heavy and persistent rain, the afterschool club will be closed tonight. Please accept our apologies.

Pro Soccer is still on at the moment. Please collect as usual if your child is attending Pro Skills.