Diogelwch / Safety

Er diogelwch eich plant gofynnwn yn garedig i chi barcio’n ystyrlon wrth ddod i ddisgyn a codi’r plant. Gofynnwn i chi beidio a pharcio ar y palmantydd achos mae hyn yn beryglus i bawb sydd am ddefnyddio’r llwybrau.

For your children’s safety we ask kindly that you park considerately when dropping off and collecting your children. Please do not park on pavements as this is a danger to everyone needing to use the pathways.