Diwrnod 1 Wythnos Lles / Day 1 Wellbeing Week

Wel am ddiwrnod arbennig i agor ein hwythnos lles. Mae’r disgyblion wedi bod wrth eu boddau heddiw yn cwblhau amrywiaeth o weithgareddau ac yn dysgu am y 5 ffordd at les.
Diolch o galon i chi rhieni a theuluoedd am eich cefnogaeth yn mynychu’r cwis ac y gêm bêl-droed heno. Mae hi wedi bod yn ddiwrnod cofiadwy a llwyddiannus! Edrych ‘mlaen am fwy o weithgareddau fory! Diolch yn fawr

What a fantastic first day we’ve had to open our Well-being week. The pupils have thoroughly enjoyed all of today’s activities and learning about the 5 ways to Wellbeing.
A big thank you to all the parents and families for supporting us and for coming to the quiz and football match this evening. It’s been a memorable and successful day! Looking forward to more activities tomorrow! Thank you