Diwrnod 2- Wythnos Lles / Day 2- Wellbeing Week

Dyma flas o weithgareddau’r dydd. Mae’r disgyblion yn mwynhau bob eiliad o’n hwythnos lles! Diolch eto i rieni a theuluoedd am ddod i’r cwis a’r gêm bêl-droed heno.
Bydd te prynhawn yn cael ei gynnal nos fory yn neuadd yr ysgol i godi arian tuag at yr elusen ‘Mind.’
Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno fory! Diolch.

A few photos from today’s activities.
The pupils are enjoying every second of our wellbeing week! Thank you once again parents and families for coming to the quiz and football match this evening.
We are holding an afternoon tea tomorrow evening in the school hall. Our chosen charity is ‘Mind.’
We look forward to see you there! Thank you