Diwrnod 3-Wythnos Lles / Day 3- Wellbeing Week

Mae’r tridiau o weithgareddau lles wedi dod i ben heddiw gyda rhagor o weithgareddau arbennig drwy’r dydd. Dyma luniau o’r disgyblion yn dysgu Ffrangeg ac yn mwynhau rygbi tag.

Roedd cefnogaeth chi fel rhieni a theuluoedd yn anhygoel unwaith eto heno ar gyfer y te pnawn. Roedd y neuadd yn orlawn! Rydym wedi llwyddo i godi £168.00 o bunnau tuag at Mind Cymru. Wel am wych!
Mi fydd yr Eisteddfod Ysgol Bro Alun yn cychwyn fory, edrychaf ymlaen at ddau ddiwrnod o gystadlu brwd!

Our three days of Wellbeing activities have come to an end today. Here are a few photos of the children learning French and playing tag rugby for the first time.
Your support as parent and families was tremendous once again this evening for the afternoon tea. The school hall was packed!
We are delighted to announce that we raised £168.00 towards Mind Cymru. What a fantastic achievement!
Tomorrow the School Eisteddfod will begin, I’m looking forward for two days of competitions!