Diwrnod Cinio Nadolig – Christmas Dinner Day

Plant Derbyn, Bl 1, 2, 3 + 4
Reception, Yr 1, 2, 3 + 4

Diwrnod Cinio Nadolig – Christmas Dinner Day

Dydd Mercher, Rhagfyr 13eg– Wednesday, December 13th

Mae croeso i bawb ddod i’r ysgol yn gwisgo siwmper Nadolig ar gyfer ein cinio Nadolig.

Everyone is welcome to come to school in their Christmas jumpers for their Christmas dinner.