Diwrnod di-wisg – 21/3/24 – Non uniform day

Annwyl Rieni/Ofalwyr,

Rydym yn rhoi gwahoddiad i’r plant ddod i’r ysgol yn nillad eu hunain (diwrnod di-wisg) Dydd Iau, Mawrth 21ain. Gofynnwn am gyfraniad gwirfoddol er gof Mrs Jackson. Gallwch unai yrru cyfraniad drwy ParentPay neu gyfrannu yn uniongyrchol drwy’r ddolen Go Fund Me isod i gefnogi Miss Dixon (dosbarth Tylluan) a’i dewis o elusennau er gof Mrs Nerys Jackson a’i gwr, John.

Diolch yn fawr,

https://www.gofundme.com/f/running-in-memory-of-nerys-and-john-jackson

Dear Parents/Carers,

We would like to invite all children to come into school in their own clothes (non-uniform) on Thursday 21st of March. You can either send a donation via ParentPay or contribute directly through the Go Fund Me page below to support Miss Dixon (Tylluan class) and her chosen charities in memory of Mrs Nerys Jackson and her husband John.

Thank you

https://www.gofundme.com/f/running-in-memory-of-nerys-and-john-jackson