Diwrnod Disney / Disney Day

Cawsom ddiwrnod cofiadwy yn dathlu diwrnod Disney yr wythnos diwethaf. Roedd y disgyblion a’r staff yr ysgol yn edrych yn wych!

Diolch yn fawr i ddisgyblion Bl. 6 am drefnu diwrnod llwyddiannus ac am godi £200 o bunnau tuag at y partïon diwedd blwyddyn.

Dyma fideo o uchafbwyntiau’r dydd! Mwynhewch!

https://www.j2e.com/ysgol-bro-alun/AwelWatson-Smyth/Diwrnod+Disney.MOV/

We had great fun on our Disney day last week. The pupils and staff at the school all looked fantastic!

Many thanks to Yr. 6 for organising a successful day and for raising £200 pounds towards the end of year parties.

Here is a video for you to enjoy!