Diwrnod Girl Guiding / Girl Guiding Day

Diwrnod Girl Guiding / Girl Guiding Day

Mae dydd Iau yma, Chwefror 22ain yn ddiwrnod Girlguiding. Os oes unrhyw rhai o’r disgyblion yn mynychu Rainbows, Brownies neu grwp Guides, mae croeso iddynt wisgo eu gwisg ar gyfer y grwpiau yma i’r ysgol dydd Iau.

This coming Thursday, February 22nd is Girlguiding day. Any pupils that attend Rainbows, Brownies or Guides groups are welcome to wear their group uniform to school on Thursday.