Diwrnod Pridd y Byd/ World Soil Day (5/12/23)

Diwrnod Pridd y Byd/ World Soil Day (5/12/23)
Mae hi’n Ddiwrnod Pridd y Byd ar Ddydd Mawrth y 5ed o Ragfyr. Byddem yn dathlu’r diwrnod pwysig yma yn yr ysgol ac yn dysgu llawer mwy am sut i ofalu am ein pridd. Mae plant y Cyngor Eco wedi trefnu diwrnod di-wisg er mwyn codi ymwybyddiaeth. Croeso i’r plant gwisgo lliwiau’r ddaear (glas, gwyrdd, brown) ar y 5ed o Ragfyr er mwyn dathlu Diwrnod y Pridd 2023. Diolch yn fawr.
It is World Soil day on Tuesday December 5th. We will be celebrating this important day here in school and will be learning more about how to care for our soil. The Eco Council have arranged a non-uniform day in order to raise awareness of World Soil Day. The children are welcome to wear the colours of the earth (blue, green, brown) to school on the 5th of December to celebrate World Soil Day 2023. Diolch yn fawr.