Diwrnod Pridd y Byd/ World Soil Day

Diwrnod Pridd y Byd/ World Soil Day:
Cofiwch am ein diwrnod ddi-wisg ar Ddydd Mawrth y 5ed o Ragfyr i ddathlu Diwrnod Pridd y Byd. Croeso i’r plant wisgo lliwiau’r ddaear (glas, gwyrdd, brown) er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r diwrnod pwysig.
A reminder about our non-uniform day on Tuesday December 5th to celebrate World Soil Day. The children are welcome to wear the colours of the earth (blue, green, brown) to raise awareness of this important day.
Oddi wrth y Cyngor Eco
Rhagolwg delwedd