Diwrnod Sanau Od / Odd Sock Day

Cawsom ddiwrnod gwerth chweil heddiw yn dathlu ein bod i gyd yn wahanol gan wisgo sanau od #wythnosgwrthfwlio
We had great fun wearing our odd socks today for #AntiBullyingWeek

Rydym yn falch iawn ein bod i gyd yn wahanol ac yn unigryw.
We are very proud that we are all different and unique 🧦🌏⭐️🤗