Diwrnod y Ddaear 2024/ Earth Day 2024

Diwrnod y Ddaear 2024/ Earth Day 2024

Ar Ddydd Llun 22ain o Ebrill, mae’n Ddiwrnod y Ddaear 2024! Mae plant y Cyngor Eco wedi trefnu diwrnod di-wisg er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r diwrnod arbennig yma. Croeso i’r plant gwisgo lliwiau’r ddaear (glas, gwyrdd, brown) ar y 22ain o Ebrill er mwyn dathlu Diwrnod y Ddaear 2024. Ni fydd gost am hyn. Diolch yn fawr.

It is Earth Day on Monday 22nd of April 2024! The Eco Council have arranged a non-uniform day in order to raise awareness of this important day. The children are welcome to wear the colours of the earth (blue, green, brown) to school on the 22nd of April to celebrate Earth Day 2024. There will be no cost. Diolch yn fawr.