Dosbarth Alarch – Ymarfer corff/PE

A wnewch chi sicrhau bod plant dosbarth Alarch yn dod i’r ysgol yfory mewn trainers neu esgidiau addas ar gyfer eu gwers ymarfer corff yn y neuadd. Does dim angen gwisg ymarfer corff. Gall y plant ddod i’r ysgol yn eu dillad smotiog/lliwgar fel pawb arall.

Could you please ensure that children from Alarch class come to school tomorrow wearing trainers or suitable shoes for their PE lesson indoors. They do not need their PE kit. The children can come to school in their spotty/colourful clothes like everyone else. 

Diolch.