Dosbarthiadau Pioden, Bran a Drudwen

I sylw : Rhieni disgyblion Pioden, Bran a Drudwen
Bydd pecyn gwaith eich plentyn ar gael i’w gasglu o dderbynfa Ysgol Bro Alun o ddydd Mercher, Mehefin 3 ymlaen. Bydd eich plentyn angen y pecyn gwaith er mwyn gallu cwblhau’r tasgau sydd wedi eu gosod am y pythefnos nesaf.
For the attention of : Parents of Pioden, Bran and Drudwen pupils
Your child’s work pack will be available for collection from the reception area of Ysgol Bro Alun from Wednesday, June 3. Your child will need the work pack in order to complete the tasks that have been set for the next fortnight.
Diolch yn fawr.