Dydd Dŵr Byd Eang – World Water Day

 

Aeth holl ddisgyblion yr ysgol ar daith gerdded i barc Dyfroedd Alun i feddwl am y plant bach ledled y byd sy’n cerdded hyd at 4 km yn ddyddiol am ddŵr bob dydd.

Yn ystod y dydd cawsom weithgareddau i ddathlu a deall pwysigrwydd dðr.

Dyma flas i chi o’r gweithgareddau hwyliog y dydd.

Today all of our pupils went for a water walk to Alyn Waters Country Park to think about the children from around the world who walk up to 4 km every day to collect water.
During the day we had a range of interesting activities to celebrate the importance of water.

Here is a snapshot of some of our activities.