DYFROEDD ALUN – BL3 – ALYN WATERS 29/6

Cafodd Blwyddyn 3 amser gwerth chweil ym mharc Dyfroedd Alun ddoe.  Roedd pawb wrth eu boddau yn dysgu am yr ymlusgiaid a’r amffibiaid sy’n byw yn y parc ac yn lwcys iawn i gyfarfod ag ambell un!

Mae galeri o luniau i’w gweld isod:

Year 3 had a fantastic afternoon at Alyn Waters yesterday.  Everyone loved learning about the amphibians and reptiles that live in the park and we were lucky enough to meet some of the creatures!

A gallery of pictures can be viewed below: