Blwyddyn 6 – Caerdydd / Year 6 – Cardiff

Cafwyd diwrnod gwych arall i gloi’r ymweliad â Chaerdydd heddiw, gyda Blwyddyn 6 yn mwynhau cael mynd i Amgueddfa Sain Ffagan cyn y daith adref. Pawb yn ôl yn Wrecsam yn saff ac yn edrych ymlaen at ddiwrnod o waith caled yn yr ysgol yfory!!! Diolch yn fawr i’r disgyblion am fwynhau, ymddwyn yn wych … Read more

Diwrnod 1 Caerdydd / Day 1 in Cardiff

Mae Blwyddyn 6 wedi cyrraedd Caerdydd yn saff gan stopio yn Pwll Mawr ar y ffordd. Pawb yn iawn ac yn mwynhau yn Bowlio 10. Fydd gwely cynnar heno tybed???!!! Year 6 have arrrived safely in Cardiff, enjoying a visit to Big Pit on the way. They are all fine and enjoying 10 pin bowling. … Read more

Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Pob lwc i Hallie Salisbury o ddosbarth Alarch fydd yn cynrychioli’r ysgol yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Ninbych yn gynnar bore fory, gan gystadlu yn yr Unawd Blwyddyn 2 ac iau – mwynha y profiad Hallie! Hefyd, pob lwc i grwp llefaru Blwyddyn 5 a 6  fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod ddydd Mawrth. … Read more