Cyngerdd Bl 3 + 4 – Year 3+4 Concert

Dylai’r plant fod yn ol yn yr ysgol ar gyfer y cyngerdd heno am  5:30pm.  Diolch. The children should be back in school for the concert at 5:30 pm.  Thank you. 

GYMNASTEG BL3 – YR3 GYMNASTICS

Nodyn bach i atgoffa fod Bl 3 yn mynd i Ganolfan Hamdden Queensway bore yfory i gael gwers gymnasteg. Hoffwn i’ch plentyn ddod i’r ysgol wedi gwisgo yn barod mewn crys T gwyn o dan siwper ysgol (neu crys ysgol arferol), “joggers” du a/neu siorts du a trainers addas. Y gost yw £2.00 yr wythnos … Read more

Categories BL3

Gwersi Nofio BL3-Year 3 Swimming Lessons

Ni fydd Blwyddyn 3 yn mynd i’r pwll nofio wythnos nesaf. Da iawn i’r plant am eu gwaith caled yn y gwersi nofio. Year 3 will not be having a swimming lesson next week. Well done to the children for their hard work in the swimming lessons. 

Categories BL3

DYFROEDD ALUN – BL3 – ALYN WATERS 29/6

DYFROEDD ALUN – BL3 – ALYN WATERS 29/6

Cafodd Blwyddyn 3 amser gwerth chweil ym mharc Dyfroedd Alun ddoe.  Roedd pawb wrth eu boddau yn dysgu am yr ymlusgiaid a’r amffibiaid sy’n byw yn y parc ac yn lwcys iawn i gyfarfod ag ambell un! Mae galeri o luniau i’w gweld isod: Year 3 had a fantastic afternoon at Alyn Waters yesterday.  Everyone … Read more

Categories BL3

Bl 3 Ymweliad – Robin Williams – Visit Yr 3

Diolch yn fawr i Robin Williams am weithdy digidol arbennig ym Mlwyddyn 3 ddoe.  Dysgodd pawb lawer o sgiliau newydd wrth roi ein ffilm ddigidol at ei gilydd.   Os yw’r plant eisiau lawrlwytho’r app, ei enw yw Stikbot ac mae o ar gael am ddim! Thank you to Robin Williams for an amazing digital … Read more

Categories BL3