Gwersi offerynol / Instrumental Lessons

Yn dilyn diddymu gwasanaeth cerdd ysgolion Wrecsam flwyddyn yn ol, mae yna Gydweithredfa Gerddoraieth wedi ei sefydlu yn Wrecsam sy’n cynnig gwersi offerynol i ddisgyblion. Os hoffech i’ch plentyn gael y cyfle i gael gwersi offerynol yn yr ysgol, gallwch wneud trefniadau a thalu am y gwersi yn uniongyrchol drwy salfe gwe y Gydweithredfa (gweler … Read more

Imiwneiddio ffliw / Flu immunisation

PWYSIG – I rieni a gwarchodwyr Derbyn i Bl 6  IMPORTANT – FAO Reception to Year 6 parents Dydd Gwener yma, Hydref 11eg byd y tim nyrsys ysgol yn cynnal sesiynau imiwneiddio yn yr ysgol i ddisgyblion Derbyn i Bl 6. Ni fydd posib i’r disgyblion gael eu imiwneiddio os nad yw’r ffurflen ganiatad wedi … Read more

Diwrnodau Addysg Gorfforol / PE days

Nodyn i’ch hatgoffa o ddiwrnodau Addysg Gorfforol y gwahanol ddosbarthiadau. Dylid gwisgo’r wisg addysg gorfforol gywir (crys t gwyn, siorts du, esgidiau addas os yw’r wers tu allan) a mae’n rhaid i emwaith, gan gynnwys clustdlyasu gael eu tynnu. A note to remind you of the PE lesson days for the different classes. The children … Read more