Newid i Cyngerdd Adran Iau / Juniors Concert Change

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl bydd cyngerdd yr adran iau am 2pm ddydd Mercher 13eg o Ragfyr yn symyd i neuadd yr ysgol.  Bydd y cyngerdd 5.30pm yn aros yn Eglwys y Drindod Sanctaidd Gwersyllt. Due to unforseen circumstances the juniors 2pm concert on Wednesday 13th of December has been moved to the school hall.  The 5.30pm … Read more

CANIATAD BRECHIAD FFLIW / FLU VACCINATION CONSENT

I DDISGYBLION DERBYN I BL6 / FOR RECEPTION TO YR 6 STUDENTS LLYTHYR A DOLEN CANIATAD BRECHIAD FFLIW CONSENT LETTER AND LINK – FLU IMMUNISATION CONSENT   GWYBODAETH / INFORMATION: A4_Information about flu vaccination for children in school_ v4 PHW Flu Nasal Spray CYP DL Leaflet 05.23_digital_we PHW Flu Nasal Spray CYP DL Leaflet 05.23_digital_ew