PROFION CENEDLAETHOL BL 2,3,+4 NATIONAL TESTING YRS 2,3+4

LLYTHYR GWYBODAETH Amserlen profion i rieni 2018 INFORMATION LETTER Timetable for Tests 2018

Clwb bl 3 a 4 – yr 3 + 4 Clubs

Bydd Clwb Chwaraeon a Chlwb Cyfrifiaduron yn cychwyn i blant Blwyddyn 3 a 4 ar ôl ysgol fory. Bydd y clybiau yn cychwyn am 3:15 ac yn gorffen am 4:00. The Sports Club and Computer Club for Years 3 and 4 will be starting after school tomorrow. The clubs will start at 3:15 and finish … Read more

Dydd Gwyl Dewi – St David’s Day

BL2, BL3 + BL4 Dydd IAU – Mawrth 1af – Dydd Gŵyl Dewi THURSDAY – 1st March – St David’s Day Annwyl Rieni Bydd croeso i’r plant wisgo unrhyw beth yn ymwneud â Chymru i’r ysgol ar y diwrnod, boed yn wisg draddodiadol Gymreig, dilledyn chwaraeon neu rywbeth coch. Mi fydd plant bl 2, 3 … Read more