Ymweliad i’r Llyfrgell – A visit to the Library

Cafodd Blwyddyn 3 a 4 fore hyfryd yn ymweld â Llyfrgell Gwersyllt heddiw. Mae pawb wedi derbyn cerdyn aelodaeth ac wedi dewis llyfr i fynd adref gyda nhw. Bydd angen dychwelyd y llyfrau i’r llyfrgell erbyn 2/8/18. Year 3 and 4 enjoyed a morning at Gwersyllt Library.  Everyone was given a book to take home … Read more

Mabolgampau’r – URDD – Athletics

Da iawn i’r tîm athletau am gynrychioli’r ysgol ym Mabolgampau’r Urdd heddiw. Roedd eich brwdfrydedd a’ch ymddygiad yn arbennig drwy’r dydd! Diolch yn fawr hefyd i’r rhieni a ddaeth i gefnogi. Llongyfarchiadau arbennig i Erin Pearson o Flwyddyn 4 am ddod yn 3ydd yn y ras 75m. Erin fydd y disgybl cyntaf erioed o Fro … Read more