Gwersi Nofio BL3-Year 3 Swimming Lessons

Ni fydd Blwyddyn 3 yn mynd i’r pwll nofio wythnos nesaf. Da iawn i’r plant am eu gwaith caled yn y gwersi nofio. Year 3 will not be having a swimming lesson next week. Well done to the children for their hard work in the swimming lessons. 

Categories BL3

DYFROEDD ALUN – BL3 – ALYN WATERS 29/6

DYFROEDD ALUN – BL3 – ALYN WATERS 29/6

Cafodd Blwyddyn 3 amser gwerth chweil ym mharc Dyfroedd Alun ddoe.  Roedd pawb wrth eu boddau yn dysgu am yr ymlusgiaid a’r amffibiaid sy’n byw yn y parc ac yn lwcys iawn i gyfarfod ag ambell un! Mae galeri o luniau i’w gweld isod: Year 3 had a fantastic afternoon at Alyn Waters yesterday.  Everyone … Read more

Categories BL3

Bl 3 Ymweliad – Robin Williams – Visit Yr 3

Diolch yn fawr i Robin Williams am weithdy digidol arbennig ym Mlwyddyn 3 ddoe.  Dysgodd pawb lawer o sgiliau newydd wrth roi ein ffilm ddigidol at ei gilydd.   Os yw’r plant eisiau lawrlwytho’r app, ei enw yw Stikbot ac mae o ar gael am ddim! Thank you to Robin Williams for an amazing digital … Read more

Categories BL3

Ymweliad i Bl3 – Catrin Williams – Yr 3 Visit

Cafodd blant Blwyddyn 3 weithdy celf gwych efo’r arlunydd Catrin Williams ddydd Gwener, Mehefin 9fed.  Mae nhw wedi creu cefndiroedd a chymeriadau ar gyfer eu ffilm ddigidol ac yn barod rwan i ffilmio! On June the 9th the artist Catrin Williams held a fantastic workshop for Year 3 pupils.  They created backgrounds and characters in … Read more

Categories BL3