Giat ochr / Side gate

Gweler y llythyr isod am y defnydd o’r giat ochr (Bl 6 / Cylch) yn y bore See letter below about use of the side gate (Yr 6 / Cylch) in the mornings Llythyr giat ochr / Side gate letter

Clwb Brecwast / Breakfast Club

Mae CBSW wedi hysbysu’r ysgol ddiwedd wythnos diwethaf na fydd y bwriad o godi tal o £1 am ddefnyddio Clwb Brecwast yr ysgol yn dod yn weithredol ddechrau Ionawr fel y cynlluniwyd. Mae dyddiad newydd o Fawrth 3ydd 2019 wedi ei osod i gychwyn y cynllun. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw ddiweddariadau fel y … Read more

Plannu Cenin Pedr – Planting Daffodils

Cafodd Blwyddyn 3 hwyl yn plannu Cennin Pedr tu allan i’r ysgol fore dydd llun. Diolch yn fawr i Steve Williams am baratoi’r ardal yn y glaw ac am helpu’r plant i blannu.  Rydym yn edrych ymlaen at weld y blodau yn y  Gwanwyn. Year 3 had a fun morning on Monday, planting Daffodil bulbs … Read more

Categories BL3

Newyddion da! / Good news!

Cafwyd cyfarfod gwych heno i achub y CRhA gyda oddeutu 20 o rieni’n bresenol a sawl un yn ymddiheuro am fethu bod yna. Llwyddwyd i ethol pwyllgor newydd a threfnu a sicrhau cefnogaeth i weithgareddau dros yr hanner tymor nesaf. Diolch yn fawr i bawb a fynychodd ac am eu brwdfrydedd a’u hamser. Bydd manylion … Read more

Cyfarfod CRhA / PTA meeting

Cofiwch am y cyfarfod CRhA nos fory (Mercher), am 6:00pm yn yr ysgol. Mae hwn yn gyfarfod pwysig i drafod dyfodol y CRhA. Mae mwy o fanylion ar gael drwy’r linc isod: A reminder about the PTA meeting at the school tomorrow evening (Wednesday) at 6:00pm . This is an important meeting to discuss the … Read more