Dyledion / Debts

Dyledion / Debts

Annwyl rieni a gwarchodwyr,

A wnewch chi sicrhau fod dyledion cinio, bwyd bore a clwb ar ôl ysgol wedi cael eu talu erbyn diwedd yr wythnos yma. Bydd dyledion sy’n dal yn bodoli ar ddiwedd y tymor yn cael eu pasio ymlaen i’r adran berthnasol o fewn CBSW i gael eu sortio.

Dear parents and guardians,

Could you please ensure that all school meals, morning snack and after school club debts have been paid by the end of this week. Any outstanding will be passed on to the relevant department within WCBC to be sorted.

Diolch yn fawr / Thank you.