Ein Seren Rygbi / Our Rugby Star

Hoffem longyfarch Steffan Williams  Blwyddyn 6 ar gael ei dderbyn i chwarae rygbi i dîm Siroedd y Gogledd.

Mae Steffan yn edrych ymlaen yn arw i chwarae yng nghystadleuaeth Cwpan DC Thomas dros y misoedd nesaf.

Rydym yn falch iawn ohono ac yn dymuno’r gorau iddo yn y cystadlaethau.

 

We would like to congratulate Steffan Williams from Year 6 on being accepted to play rugby for the North East Wales squad.

Steffan is looking forward to play in the DC Thomas Cup competition over the coming months.

We are very proud of him and wish him all the best in the competitions.