Eisteddfod Genedlaethol 2025 Wrecsam

Neges o Swyddfa’r Eisteddfod Genedlaethol – cyfle cyffrous i fod yn rhan o ddathliadau’r Eisteddfod yn Wrecsam.

A message from the Eisteddfod Genedlaethol’s office – an exciting opportunity to be a part of the Eisteddfod’s celebrations in Wrexham.

Rydym ni wedi bod wrthi yn paratoi ar gyfer hyrwyddo’r cyfleodd i fod yn rhan o seremoniau’r Orsedd yn Cyhoeddi Wrecsam (fydd yn 2024) ac Eisteddfod Wrecsam 2025.

Rydym wedi creu ffurfleni arlein i bobol ymuno a datgan diddordeb i fod yn rhan o’r broses.   Dyma nhw isod:

Swyddogaethau Gorsedd Cymru 2025 | Eisteddfod

Mae’r cyfle i gymryd rhan yn y ddawns flodau ar gyfer plant blwyddyn 7 ac mae’r cyfle i fod yn llawforwyn neu’n macwy ar gyfer plant blwyddyn 5.

Dyddiad cau: 22 Tachwedd 2023

Mi fydd y clyweliadau ar Rhagyr y 9fed.

We have been actively preparing to promote the opportunity to be part of the ceremonies of the Orsedd Announcing Wrexham (which will be in 2024) and the Wrexham Eisteddfod 2025.

We have created online forms for people to join and express an interest in being part of the process. Here they are below:

Swyddogaethau Gorsedd Cymru 2025 | Eisteddfod

There is the opportunity to take part in the flower dance for year 7 children and there is the opportunity to be a handmaiden or maid of honor for year 5 children.

Closing date: 22 November 2023

The auditions will be on the 9th December.