Eisteddfod Ysgol Bro Alun 4.7.19

Dyma fideo i chi o uchafbwyntiau’r Eisteddfod Ysgol heddiw. Mae’n sicr fod yna dalent ym Mro Alun! Diolch o galon i Mrs Einir Jones a Mrs Gwenfair Jones am feirniadu heddiw, hyfryd oedd clywed ganddynt fod ymddygiad a brwdfrydedd y disgyblion yn arbennig. Ymlaen at yfory rŵan!
Cofiwch am y gystadleuaeth Pobi Perffaith. Mwynhewch y fideo!

Here are today’s highlights from our School Eisteddfod. We certainly have talented pupils!     We would like to thank Mrs Einir Jones and Mrs Gwenfair Jones for adjudicating today, it was lovely to hear both complimenting the pupils for their enthusiasm and excellent behaviour. We have one more day to go! Please remember about our Bake Off competition tomorrow. Enjoy the video!