Esgidiau / Shoes

Esgidiau / Shoes

Er diogelwch eich plentyn gofynnwn yn garedig i chi beidio â danfon nhw i’r ysgol mewn sandalau, crocs neu flip flops. Mae’r plant dal i fynd allan i chwarae ar y buarth, cymryd rhan mewn gwersi addysg gorfforol ac yn y dosbarthiadau ieuengaf yn reidio beic ac yn dringo ar offer. Felly hyd yn oed ar ddiwrnodau mae’r plant yn gwisgo dillad eu hunain gofynnwn iddynt i ddod mewn esgid neu trainer sydd a’r blaen a’r cefn wedi gorchuddio.

For your child’s safety please do not send you child into school in sandals, crocs or flip flops. The children are still going out to play on the yard,  are taking part in PE lessons and the younger classes are riding bikes and climbing. Therefore even on days when your child is wearing their own clothes we ask that they come to school in a school shoe or trainer where the front and the back are closed. 

Llawer o ddiolch am eich cydweithrediad / Many thanks for your cooperation