Ffarwelio gyda disgyblion Blwyddyn 6 / Farewell Year 6 Pupils

Diwedd cyfnod yma yn Ysgol Bro Alun.
Diolch i chi gyd ym Mlwyddyn 6 am weithio’n galed ac am eich cwmni dros y blynyddoedd.
Rydym yn dymuno’n dda i chi gyd yn yr ysgolion uwchradd. Mae gennym atgofion melys ohonoch chi gyd.
Dymuniadau gorau.

End of an era for our Year 6 pupils at Ysgol Bro Alun.
We would like to thank you for your hard work and your company over the years. We wish you all the very best on your journey to your chosen secondary school.
Best wishes to you all.