Ffilm – BL3/Film – Year 3

Dyma fo, ffilm newydd sbon Blwyddyn 3. Mwynhewch! 

Mae’r plant wedi bod yn brysur iawn dros y tymor diwethaf yn cynllunio stori, creu cymeriadau, sgriptio, arlunio, animeiddio a golygu eu ffilm cyntaf ac maent yn gyffrous iawn i’w rannu efo chi.

Here it is, Year 3’s brand new film. Enjoy!

The children have been very busy during the last term planning the story, creating characters, scripting, designing, animating and editing their first film and they are very excited to share it with you.

https://youtu.be/uacTsXP9AXo