Gala nofio’r Urdd / Urdd swimming gala

Llongyfarchiadau mawr iawn i’r tîm nofio fuodd yn cystadlu yng Ngala nofio’r Urdd yn Nhreffynnon ddoe. Fe wnaeth pawb drio eu gorau glas ac roedd ymddygiad y plant yn arbennig. Roedd yn wych gweld pawb wrth eu boddau yn cynrychioli’r ysgol! Diolch yn fawr hefyd i’r teuluoedd a ddaeth i gefnogi. Mae linc i’r canlyniadau isod.

Congratulations to the swimming team that competed in the Urdd Swimming gala in Holywell yesterday. Everyone tried their very best and their behaviour was excellent. It was fantastic to see everyone so excited to be representing the school! Thank you very much also to the families that came along to support. A link to the results is below. 

https://www.urdd4.org/canlyniadau/canlyniadaugweithgareddau.a5w?DG=2472&fbclid=IwAR1KJosdwAn5sjk0jdri29HLlO3jiAoaMbrJr287UlZzWFWIzjZXccT24M0