Grwp Cymorth Gofalwyr / Carers’ Support Group

Grwp Cymorth Gofalwyr

Lle: Ysgol Morgan Llwyd

Pryd: Pob yn ail Dydd Iau am 12.00 yn cychwyn o 07-03-24

Pwy: Unrhyw un sydd yn gofalu am blant / bobol ifanc nad ydynt yn rieni / llys-rieni iddynt e.e y sawl sydd a Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig

Pwy sy’n gofalu am y gofalwyr?

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Ms Heddus Wyn, Ysgol Morgan Llwyd

Carers’ Support Group

Where: Ysgol Morgan Llwyd

When: Every other Thursday at 12.00 beginning 07-03-24

Who: Anyone who cares for children / young people who is not a parent / step-parent to them e.g those with a Special Guardianship Order

Who cares for the carers?

For further information, contact Ms Heddus Wyn, Ysgol Morgan Llwyd