Gwasanaeth / Assembly Agor y Llyfr

Cawsom wasanaeth hyfryd heddiw gan y criw Agor y Llyfr lle glywsom y ddameg ‘Yr arian aeth ar goll’. Mi wnaeth rai o ddisgyblion Blwyddyn 3 gymryd rhan yn y stori a gwrandawodd y disgyblion yn astud iawn ac ateb cwestiynau’n ardderchog.
Diolch i’r criw Agor y Llyfr am ddod atom bore ‘ma ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu’n nôl yn nhymor y Pasg.

We were fortune this morning to have our friends from ‘Agor y Llyfr’ here in our assembly. We enjoyed a parable ‘The lost coin’ from the Bible. Some of the Year 3 pupils were involved in the story and the whole school listened attentively and answered questions excellently.
We would like to thank ‘Agor y Llyfr’ for coming this morning and we look forward to welcoming you back in the Easter term.