Gwasanaeth Blwyddyn 1 / Year 1’s Assembly

Heddiw cawsom wasanaeth hyfryd gan ddisgyblion Bl. 1 am bwysigrwydd fod yn ddiogel yn y gymuned.

Cawsom wybodaeth  a chyfarfyddiadau clir ar sut i groesi’r ffordd yn saff a sut i feicio’n ddiogel hefyd.

Dyma ychydig o luniau i chi. Diolch blantos am gyflwyno mor hyderus!

 

We enjoyed Yr. 1’s assembly this morning. We learnt about the importance of being safe in the community.

We also received very important information on how to cross the road safely and how to cycle safely.

Here are a few pictures for you. Thank you children for presenting so confidently!