Gwasanaeth Blwyddyn 2 / Year 2’s Assembly

Diolch yn fawr iawn i Flwyddyn 2 am gymryd yr awenau bore ‘ma yn y gwasanaeth. Mi wnaeth y disgyblion siarad yn wych a phwysleisio’n glir pa mor bwysig ydy i ddweud ‘diolch’ fel rhan o’n rheol ‘Rydym yn barchus’ Da iawn chi am ddysgu eich rhannau i gof a siarad yn uchel a chlir.Da iawn blantos!

Thank you very much Year 2 for taking part in this morning’s assembly. The pupils spoke magnificently and emphasised how important it is to say ‘ thank you ‘ which coincides with our school rule  ‘ We are respectful ‘. Well done for learning all your spoken parts and for speaking so clearly. A brilliant job!