GWASANAETH BLWYDDYN 5 / YEAR 5 ASSEMBLY

Cawsom wasanaeth hyfryd bore ‘ma gan ddisgyblion Blwyddyn 5. Roedd y gwasanaeth wedi selio ar un o’n rheolau ni yma yn Ysgol Bro Alun sef ‘Rydym yn barchus.’
Diolch yn fawr i chi am rannu’r neges yn glir i ni. Dyma ychydig o luniau ohonynt yn cymryd rhan yn y gwasanaeth.

Year 5 pupils took part this morning in our school assembly. The assembly was based on one of our school rules here at Ysgol Bro Alun, ‘We are respectful.’
We all enjoyed the assembly and thank you for sharing the message clearly to us. Here are a few pictures of them taking part in this morning’s assembly.