GWASANAETH BLWYDDYN 6 – 16/7/21 – YEAR 6 ASSEMBLY

UNRHYW DDISGYBL O FLWYDDYN 6 SYDD DDIM AM FOD YN YR YSGOL DDYDD GWENER (16/7/21) – BYDDWN YN DANGOS Y GWASANAETH YN FYW AR TEAMS I BWY BYNNAG SYDD EISIAU YMUNO.  MAE’R DIGWYDDIAD WEDI EI DREFNU AR TEAMS YN BAROD AM 9:20AM

FOR ANY YEAR 6 PUPILS WHO ARE NOT IN SCHOOL ON FRIDAY (16/7/21) – WE WILL BE SHOWING THE ASSEMBLY LIVE ON TEAMS FOR ANYONE WHO WOULD LIKE TO TO JOIN.  THE EVENT IS ALREADY SET UP ON TEAMS FOR 9:20AM