Gwers Addysg Gorfforol Bl.5 / Yr 5 PE lesson

Nodyn i atgoffa Disgyblion blwyddyn 5-

Mae hi’n ddiwrnod Addysg Gorfforol  yfory, cofiwch ddod yn eich gwisg Addysg Gorfforol os gwelwch  yn dda.

A quick reminder for Year 5  pupils- 

We will have a  PE lesson tomorrow, please remember to come ready in your PE uniform.

Llawer o ddiolch / Many thanks.