GWISG YSGOL – SCHOOL UNIFORM

O fewn y pythefnos nesaf, byddwn yn dechrau system newydd i rieni archebu dillad ysgol. Felly, byddwn yn gwerthu’r eitemau sydd ar ôl yn yr ysgol ar y sail gyntaf i’r felin am brisiau 2016!

Mae nifer o gotiau gwyrdd, oed 7/8 ar gael mae’r rhain wedi’u gostwng 20% i £12.

Os hoffech brynu gwisg, a wnewch chi alw yn swyddfa’r ysgol er mwyn sicrhau bod gennym yr eitem/eitemau mewn stoc. Rydym yn derbyn arian neu siec yn unig.

Cewch mwy o wybodaeth am y system newydd yn fuan iawn.

 

Within the next two weeks we will be introducing a new system for parents to order school uniform. Therefore, we will be selling any items still at school at 2016 prices! On a first come first served basis.

We have a number of the green school coats age 7/8 which we have reduced by 20% to £12.

If you would like to purchase school uniform, please call at the school office to ensure that the item/items you require are in stock. We accept cash or cheque only.

You will receive more information about the new system very shortly.