Gwybodaeth Trosglwyddo / Transition Information

Mae neges wedi mynd allan ar e-bost am drefniadau ein diwrnod trosglwyddo. Plîs cysylltwch gyda’r ysgol yfory os nag ydych wedi derbyn e-bost.

An email has been sent with information about the transition day. Please contact school tomorrow if you have not received an email.

 

Diolch yn fawr