Parcio Rhodfa Delamere / Parking Delamere Avenue

Rwy’n ysgrifennu atoch i’ch atgoffa i barcio’n ystyriol wrth i chi ollwng a chasglu’ch plant e.e. dim parcio ar draws dreifiau nac achosi rhwystr i gerddwyr a thrigolion. Cofiwch hefyd nag oes hawl i barcio ar y llinellau igam ogam naill ochr i’r groesffordd felly plîs peidiwch ag oedi yna hyd yn oed i ollwng eich plant o’r car. Mi fydd swyddogion gorfodi a’r heddlu o gwmpas yn ystod y cyfnodau prysur ar ddechrau a diwedd y dydd. Diogelwch eich plant yw’r peth pwysicaf oll wrth ddod a chasglu nhw o’r ysgol.

I am writing to remind you to park considerately as you drop off and pick up your children e.g. no parking across driveways or causing an obstruction to pedestrians and residents.        Remember that you are not allowed to park on the zigzags either side of the crossing so please do not stop even to let your child out of the car on these markings. Enforcement officers and the police will be patrolling the area during the busy times at the beginning and the end of the day. Your child’s safety is the most important thing as you drop off and collect them from school.