Gymnasteg Bl3 – Yr3 Gymnastics 2/3/17

GWERSI GYMNASTEG

O ddydd Iau 2ail o Fawrth bydd plant y Bl3 yn cael mynychu’r Ganolfan Chwaraeon Queensway ar gyfer gwersi gymnasteg.
Bydd y gwersi gymnasteg yn cael eu cynnal ar fore Ddydd Iau bob wythnos tan ddiwedd y tymor, ar wahan i 16/3/17 (diwrnod trip).
Gofynnwn yn garedig bod eich plentyn yn gwisgo ei wisg/gwisg Addysg Gorfforol i’r Ysgol ar y dyddiau hyn (trowsus ymarfer corff os gwelwch yn dda).
Rydym hefyd yn gofyn yn garedig am gyfraniad o £2.00 yr wythnos sy’n cynnwys cost y wers a’r bws i’r Ganolfan Chwaraeon Queensway.
Diolch am eich cydweithrediad.

GYMNASTIC LESSONS

From Thursday 2nd of March YR 3 children will be attending the Queensway Sports Centre for gymnastic lessons. 
The lessons will be held every Thursday morning until the end of term, except for 16/3/17 (trip day).
We kindly ask that your child wears his/her PE uniform to school on these days (jogging pants or leggings please).
We also ask for a contribution of £2.00 per week which includes the cost of the lesson and the bus fair to the Queensway Sports Centre.
Thank you for your co-operation.