Gymnasteg Gwennol bl3 – yr 3 Gwennol Gymnastics

Gymnasteg  dosbarth Gwennol 3

Bydd gwersi gymnasteg yn cael eu cynnal ar fore Ddydd Llun bob wythnos tan ddiwedd y tymor yn dechrau ar yr 8fed o Dachwedd.

 

Gymnastics year 3 Gwennol

Lessons will be held every Monday morning until the end of term starting on Monday the 8th of November.