Holiadur – Questionnaire

Fel rhan o’u gwaith Gwyddoniaeth, mae plant Blwyddyn 5 wedi creu holiadur ynglyn a byw yn iach. Byddai’r plant yn gwerthfawrogi gymaint o ymatebion a phosib, felly os oes gennych chi 5 munud dros y penwythnos, tybed os allwch chi lenwi’r holiadur isod? Gall ddisgyblion, rhieni, teuluoedd a ffrindiau gwblhau’r holiadur ac mae’r plant wedi sicrhau ei fod yn ddwyieithog.

Diolch yn fawr!
As part of their Science work, Year 5 have created a questionnaire about healthy living. The children would appreciate as many responses as possible, therefore if you could give 5 minutes of your time to complete the questionnaire below, it would be much appreciated. Pupils, parents, family and friends can complete the questionnaire and the children have ensured that it is bilingual.
Thank you!