Hwyl fawr Mr Roberts / Farewell to Mr Roberts

Mi fydd Mr Luis Roberts yn gorffen gyda ni yma yn Ysgol Bro Alun yfory. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn iddo am ei holl waith caled ers iddo gychwyn. Dymuniadau gorau i chi Mr Roberts yn eich swydd newydd.

Tomorrow will be Mr Luis Roberts’ last day at Ysgol Bro Alun. We would like to thank him for all his hard work since starting at the school and wish him well as he starts his new job.