HYSBYSEBIAD SWYDD CLWB AR OL YSGOL – AFTER SCHOOL CLUB STAFF VACANCY

CLWB AR ÔL YSGOL – AFTER SCHOOL CLUB

Os oes gan unrhyw un ddiddordeb gweithio yn ein Clwb Ar Ôl Ysgol, unai’n rhan amser neu’n llawn amser, cysylltwch â’r ysgol am fwy o fanylion.  Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ond ddim yn hanfodol.

If you know of anyone who may be interested in working, either part time or full time, in our After School Club please contact the school for more information.  The ability to speak Welsh would be preferred but not essential.