LLau Pen / Headlice

Llau-Pen-Ysgol-Head-Lice-school (1) (1)Llau Pen / Head Lice

Rydym yn ysgrifennu i roi gwybod i chi fod yna achosion Llau Pen yn yr ysgol. Mae triniaethau syml,
cyflym, ac effeithiol ar gael i ddileu’r pryfed cosi hyn. I roi ychydig o gefndir i chi, mae llau pen yn
barasitiaid sy’n byw ar wallt eich pen yn unig. Mae llau pen yn atgynhyrchu’n gyflym a dylid eu trin ar
unwaith.

We are writing to let you know that there are cases of Head Lice in the school. There are simple,
fast, and effective treatments available to eliminate these itchy insects. To give you some
background, head lice are parasites that live solely on head hair. Head lice reproduce rapidly and
should be treated immediately.