Llongyfarchiadau – Congratulations

Llongyfarchiadau mawr i Betsi Williams o Flwyddyn 5 am gael ei dewis i fod yn rhan o gynllun Criw Celf Ty Pawb, Wrecsam. Mae Betsi yn un o’r rhai lwcus sydd wedi cael ei dewis o ysgolion Wrecsam i gydweithio gydag artistiaid proffesiynol dros yr wythnosau nesaf er mwyn datblygu sgiliau creadigol. Yn sicr bydd hon yn brofiad arbennig i Betsi ac rydym yn dymuno pob lwc iddi.

A huge congratulations to Betsi Williams from Year 5 for being selected to be part of the Criw Celf programme at Ty Pawb. Betsi has been selected from children all over Wrexham to work with professional artists over the coming weeks to develop creative skills. This is certainly a very exciting opportunity for Betsi and we wish her well with the project.